Julbockens historia

Även om de flesta idag anser att tomten är den mest typiska av alla julfigurer var han inte först. Långt innan tomten dök upp med sin julklappssäck var det en annan figur som kom med klapparna. Julbocken. Idag lever julbocken kvar i form av en halmbock som finns i många hem. Som symbolisk figur i juletid har bocken funnits med under mycket lång tid i hela Skandinavien och norra Europa. I Skandinavien kan bocken härledas ända bak till asatron, där åskguden Tors vagn drogs av två bockar.

Den tyska traditionen med Krampus

Men, om just julbocken kan kopplas till dessa bockar är inte klarlagt. Det är kanske troligare att julbocken har samband med att man slaktade en get till jul i gamla tider. Förr i tiden fanns en speciell jultradition i Sverige. I den gick ungdomar runt bland gårdarna och sjöng julvisor eller framförde enklare skådespel. En av ungdomarna var utklädd till bock, inspirerade av den tyska traditionen med Krampus. Som belöning för sång och teater fick ungdomarna mat och dryck till en fest som man höll i mellandagarna.

Föregångare till dagens jultomte

Denna sedvänja levde i vissa delar av Sverige kvar ända in på mitten av 1900-talet. Men, vanorna började så sakteliga att förändras. Redan under 1800-talet blev det allt vanligare att den som var utklädd till bock också delade ut julklapparna. Han blev alltså en föregångare till våra dagars jultomte. När jultomten så småningom tog över julklappsutdelningen fick kom julbocken mer och mer i skymundan. Men, det finns fortfarande de som kan berätta om när de som barn fick sina paket av en bock. Bocken var ofta klädd i en päls, och hade ibland en mask av halm.

julbock

Julbocken är, och har varit en viktig julsymbol, och det finns många lekar och tävlingar som kretsar kring detta hornförsedda djur. Förr brukade man smyga in en julbock, en halmbock, hos grannen. Grannen skulle då, utan att bli sedd, lämna tillbaka bocken. Det går att hitta illustrationer på andra lekar med julbockar i mycket gamla böcker, ett bevis på julbockens stora betydelse.

Idag är julbockens roll enbart att fungera som prydnad, och halmbockar i olika storlekar är mycket populära. Ofta har han sin plats under granen, vilket säkert är en kvarleva sen den tid han levererade julklapparna. Det är helt enkelt vid granen julbocken ska vara. Men, det är inte bara i de privata hemmen man använder julbocken som symbol. Man kan också se stora julbockar på torg och andra offentliga platser, och mest känd är kanske julbocken i Gävle. Den stora bocken som varje år ställs upp, men som sällan får leva ända till jul. I Gävle brinner bocken oftast långt före jul.

På senare tid har det blivit populärt att skapa julbockar av granris, både hemma i trädgården och på offentliga platser. Bockar som kläs med nytt ris varje år, och därför aldrig ser exakt likadana ut. Så även om bocken är den äldsta av våra julsymboler, eller kanske just därför, lever den kvar och till och med ökar sin popularitet i dessa moderna tider.