Juldikt av Zacharias Topelius

Brinn, du julens stjärna, lys min bardoms stig.
O, så gärna, gärna ser jag upp till dig,
som jag förstode, liten liksom jag
var också den gode Frälsaren en dag.
Och så sken du redan på hans krubba klar,
och så sken du sedan allt till våra dar.

Av: Zacharias Topelius