Juldikt av Elsa Beskow

Vi stiger tidigt opp och bjuder saffransdopp med ljus i håret på Lucia.
Sen rustas i vart kök och överallt är stök, från kungens slott till grisens stia.

Och allesammans ska så många klappar ha, och därför har vi ryslig brådska,
för nu är det jul igen, ja nu är det jul igen, och julen varar ända till påska.

Av: Elsa Beskow