Juldikt av August Strindberg

Ute braskar vinterkvällen, gatan ligger tyst och mörk
draget skakar kaklugnsspjällen och aav porten höres skrällen när som vinden går i durg.

Enkel kvällsvard är till ända, flickan dukar av vårt bord;
låt oss ljus i kronan tända natten uti dag att vända, natten är till nöjet gjord!

Av: August Strindberg